سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

بازدید وزیر ارتباطات از سومین نمایشگاه مطبوعات

کد خبر: 2135 07 آبان 1396 6:06 تعداد بازدید: 964

بازدید وزیر ارتباطات از سومین نمایشگاه مطبوعات