سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

برگزاری سومین جلسه شورای مدیران حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

تاریخ خبر: 13 تیر 1397

در راستای تبادل تجربیات و لزوم وحدت رویه در فعالیت‌ها، سومین جلسه شورای مدیران حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه در سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، در این جلسه دکتر سرائیان رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران وضعیت فعلی ارتباطات و فناوری اطلاعات در دنیا را تشریح و بر لزوم توجه به موضوع اقتصاد دیجیتال و تحول دیجیتال بر اساس راهبردهای تعریف شده از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد.

در این نشست مهندس فتاحی، عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت به تشریح موضوعاتی در حوزه اقدامات صورت پذیرفته در ارتقای کیفیت سرویس در شبکه‌ زیرساخت کشور پرداخت.

در پایان این نشست، از زحمات مهندس امینی و پدرام در زمان سمت مدیریت حراست شرکت مخابرات ایران و مدیریت حراست شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) تقدیر شد و آقایان اقدم و شهبازی به عنوان جانشین در این سمت معرفی شدند.

تصاویر خبر

فایل تصویری

فایل صوتی