سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

تعیین ساختار شورای توسعه راهبری شبکه ملی اطلاعات

تاریخ خبر: 06 دی 1396

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور تسریع در اجرای شبکه ملی اطلاعات و باتوجه به سند تبیین الزامات این شبکه و در راستای اجرایی شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی، احکام ساختار جدید شورای توسعه راهبری شبکه ملی اطلاعات را امضا کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضویت معاونان، مدیران پروژه و کمیته ناظرین به صورت ماهانه تشکیل جلسه خواهد داد و پیشرفت این پروژه را رصد می کند.

بر همین اساس محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان رییس شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات، امروز (چهارشنبه) با صدور احکامی آقایان حسین فلاح جوشقانی، صادق عباسی شاهکوه، رسول سراییان و سیروس موثقی را به عضویت این شورا منصوب کرد.

همچنین براساس دیگر احکام صادر شده آقایان مسعود ابوطالبی، محمد خوانساری، عباس آسوشه، علی اصغر عمیدیان و محمد آقاکیشی به عضویت گروه ناظرین مستقل شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات منصوب شدند.

مسوولیت دبیرخانه و مرکز هماهنگی اجرایی پروژه ها این شورا نیز به بهزاد اکبری سپرده شد و سیروس موثقی نیز به عنوان مسوول گروه برنامه ریزی، بودجه و کنترل برنامه ها معرفی شد.

همچنین در ذیل این شورا سه کمیته قرار دارد که مطابق احکام صادر شده با امضای آذری جهرمی، مسوول کمیته زیرساخت و دسترسی، حسین فلاح جوشقانی بوده و دبیر آن مجید حقی، مسوولیت کمیته محتوا و کسب و کارها با مهندس رسول سراییان و دبیری آن بر عهده مهدی فسنقری بوده و حمید فتاحی به عنوان رییس کمیته امنیت و محمد گودرزی، دبیر آن منصوب شده اند.

تصاویر خبر