سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مرکز ماهر منتشر کرد :

توصیه‌نامه‌ی مرکز ماهر در خصوص امن‌سازی سامانه‌های فناوری اطلاعات برای مقابله با تهدیدات احتمالی

تاریخ خبر: 09 مهر 1397

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای مستندی را در خصوص امن سازی سامانه های فناوری اطلاعات منتشر کرد

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران : مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای مستندی را به منظور مقابله با تهدات احتمالی به منظور افزایش سطح امنیت و پیشگیری حداکثری از حوادث سایبری  در برابرافزایش سطح تهدیدات مرتبط با فضای تحریم های کشورهای متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران ‫منتشر کرد . در این مستند اقدامات پیشگیرانه به منظور بکارگیری در سطح سازمان‌ها و دستگاه‌ها ارائه شده است .

تصاویر خبر

فایل تصویری

فایل صوتی