سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

دیدار عمومی رییس سازمان فناوری اطلاعات برگزار می شود

تاریخ خبر: 16 دی 1397

به منظور شناخت دقیق از مشکلات مردم و در راستای ماموریت های سازمان فناوری اطلاعات دیدار معاون وزیر ارتباطات با مردم برگزار می شود

  نظر به لزوم ارتباطات منسجم و صمیمانه در سطوح مختلف با آحاد مردم، سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد زمانی را برای دیدار مردمی با مدیران خود برنامه ریزی کند .این دیدارها  به منظور شناخت دقیق از مشکلات مردم و در راستای ماموریت های سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزارخواهد شد.

علاقه مندان می توانند با مراجعه به پرتال سازمان فناوری اطلاعات ایران و تکمیل فرم دیدار مردمی  و فرم دیدار همکاران ، تقاضای خود را از طریق ایمیل info@ito.gov.ir برای این سازمان ارسال کنند .

تصاویر خبر

فایل تصویری

فایل صوتی