سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی متقاضیان ایجاد مراکز داده و ارایه خدمات ابری در قطب‌های مرکز داده

تاریخ خبر: 14 مهر 1397

سازمان فناوری اطلاعات ایران فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی متقاضیان ایجاد مراکز داده و ارایه خدمات ابری در قطب‌های مرکز داده منتشر می کند .

آگهی فراخوان عمومی

شناسایی و ارزیابی متقاضیان ایجاد مراکز داده
و ارائه
 خدمات ابری در قطب‌های مرکز داده

(اصلاحیه شماره 1)

در راستای توسعه و تکامل شبکه ملی اطلاعات و سند تبیین الزامات آن،وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) در نظر دارد نسبت به ایجاد قطب‌های مرکز داده و ارائه خدمات ابری در کشور اقدام نماید. در همین خصوصاولین قطب، مشتمل بر حداکثر 5 مرکز داده بزرگ در منطقه ویژه اقتصادی پیام با سرمایه­گذاری بخش غیردولتی در نظر گرفته شده است. در این خصوص با توجه به استقبال متقاضیان سرمایه‌گذاری و ارائه نقطه نظرات ایشان در جلسه پرسش و پاسخ در مورخ 1397/07/07 و دریافت پیشنهادها به‌صورت رایانامه و مکاتبه و تغییر اسناد مربوطه و در راستای ایجاد فرصت جهت متقاضیان واجد شرایط، مدت‌زمان شرکت در فراخوان و تحویل اسناد مطابق پیوست زمان‌بندی تمدید می‌گردد.

لذا بدین‌وسیله از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می‌آید با مراجعه به صفحه اصلی سایت اینترنتی سازمان فناوری اطلاعات ایران به نشانی www.ito.gov.irضمن کسب اطلاع از آخرین نسخه ویرایش شده اسناد مربوط به شرایط، روش و شاخص‌های ارزیابی و سرمایه‌گذاری موردنیاز،اسناد تکمیل‌شده خود را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1397/08/11 به نشانی الکترونیکی mdcghotb@ito.gov.irارسال نموده یا به‌طور مستقیم به دبیرخانه سازمان فناوری اطلاعات ایران تحویل و رسید دریافت نمایند یا از طریق پست سفارشی به آدرس زیر ارسال نمایند.

نشانی؛ تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، ورودی 22، ساختمان مرکزی سازمان فناوری اطلاعات ایران- کد پستی 1631713931.

فرم بازدید از منطقه اقتصادی پیام .

ضمائم مربوطه : 

- پيوست امنيتي

پیوست فرهنگی

پيوست فني

شاخص هاي ارزيابی

- زمانبندي

تصاویر خبر

فایل تصویری

فایل صوتی