سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

آذری جهرمی در دیدار با نماینده ولی فقیه استان یزد:

مهمترین بخش شبکه ملی اطلاعات لایه محتواست

تاریخ خبر: 17 بهمن 1396

وزیر ارتباطات و‌ فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه لایه محتوا مهمترین بخش شبکه ملی اطلاعات است، گفت: باید از جوانان خلاق و دارای ایده استفاده کنیم و خودمان بتوانیم در این حوزه دارای ابتکار و‌حرف باشیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با حضرت آیت ا... ناصری یزدی نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد با بیان اینکه مهمترین بخش شبکه ملی اطلاعات، لایه محتواست، گفت: موضوع فضای مجازی آنقدر مهم و تاثیر گذار است که باید با دقت با آن برخورد کنیم و در آینده نزدیک فقط کاربرد رسانه نخواهد داشت و اقتصاد، ارز و... به زودی در فضای مجازی شکل خواهد گرفت.

وی افزود: باید از جوانان خلاق و دارای ایده استفاده کنیم و خودمان بتوانیم در این حوزه دارای ابتکار و حرف باشیم.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه مطالبه صحیح مردم به توسعه فناوری، اقتصاد و همراهی با پیشرفت‌های فناوری کمک می کند، اظهار کرد: برای اجرای دولت الکترونیک و همراه زیر ساخت های لازم آماده شده لیکن هنوز برخی دستگاه‌های اجرایی و ساختارهای موجود آمادگی لازم ندارند و ابتدا تحول اداری لازم است.

حضرت آيت ا... ناصری یزدی نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد در این دیدار با تاکید بر درنظر گرفتن سبک های جدید، گفت: لازم است گروه‌های نخبه و جوان بنشینند و بسیاری از مسائل را بازبینی کنند.

تصاویر خبر