سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی اعلام می شود

تاریخ خبر: 07 خرداد 1397

پس از انجام سه نوبت ارزیابی خدمات الکترونیکی ارایه شده از سوی دستگاه های اجرایی، نتایج ارزیابی ها با حضور اصحاب رسانه اعلام می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، در راستای اجراي ماده (36) ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونيکي مصوبه شماره 200/145 مورخ 93/6/11 شورای اجرایی (عالي) فناوری اطلاعات، سازمان فناوري اطلاعات ايران مکلف به ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی شده است.

تا کنون سه مرحله ارزیابی خدمات الکترونیکی در كشور توسط سازمان انجام شده که ارزیابی اول در تابستان سال 95، ارزیابی نوبت دوم در تابستان 96 و ارزیابی نوبت سوم در زمستان 96 بوده است.

در مرحله سوم 93 دستگاه ارزيابي شده‌اند كه مبنای ارزیابی آنها شناسنامه­ های صادر شده از سوی سازمان امور استخدامی کشور است. براساس ارزيابي‌هاي انجام شده ميزان پيشرفت سازمان‌ها در عرضه خدمات خود بصورت الكترونيكي پايش شده است.

تصاویر خبر

فایل تصویری

فایل صوتی