سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

نرم افزار جامع خدمات افتا به بهره برداري رسيد

تاریخ خبر: 10 مهر 1397

اداره كل نظام ملي مديريت اطلاعات (نما) ، با هدف ساماندهي و ارزيابي شركت‌هاي توانمند و متقاضي ارائه خدمات در حوزه‌هاي مديريتي، نرم افزار جامع خدمات افتا را از ابتداي مهر ماه امسال به بهره برداري رساند.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان فناوري اطلاعات ايران، در راستاي  طرح تكريم ارباب رجوع و مكانيزه كردن فرايندهاي نظام ارزيابي، صدور و تمديد پروانه فعاليت خدمات افتا و ايجاد بستر الكترونيكي جهت ارائه خدمات بهتر، دقيق‌تر، سريع‌تر به متقاضيان،  اداره كل نما ، نرم‌افزار جامع نظام ارزيابي و اعتباربخشي خدمات افتا را ايجاد كرد.

گفتني است، شركت‌هاي توانمند و متقاضي ارائه خدمات در حوزه‌هاي مديريتي، عملياتي، فني و آموزشي امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات، مي توانند تمامي  خدمات مربوط به متقاضيان دريافت پروانه فعاليت خدمات امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات از قبيل درخواست ارزيابي، ارسال مدارك، اعلام نتيجه و صدور پروانه فعاليت، از طريق اين سامانه  دريافت كنند.

لازم به ذكر است متقاضيان دريافت پروانه فعاليت، لازم ­است ضمن دريافت و مطالعه فايل «راهنماي سامانه جامع خدمات افتا» مندرج در پرتال نما، به آدرس الكترونيكي nama.ito.gov.ir نسبت به عضويت و درخواست پروانه فعاليت در حوزه مورد نظر اقدام نمايند.

تصاویر خبر

فایل تصویری

فایل صوتی