سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

نشست خبری اعلام نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی

کد خبر: 3026 08 خرداد 1397 16:17 تعداد بازدید: 3581

نشست خبری اعلام نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی