سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

نشست کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی

کد خبر: 3017 30 اردیبهشت 1397 19:00 تعداد بازدید: 3828

نشست کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی