سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

دکتر سراییان در نشست مشترک وزارت ارتباطات و نیرو گفت :

همگرایی فناوری در صنایع باعث هم افزایی و استفاده حداکثری از منابع می شود

تاریخ خبر: 19 شهریور 1397

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت : همگرایی در فناوری و هم افزایی در مدیریت منابع تنها مسیر راهبردی در مواجهه با چالش های ملی کشور است .

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران  دکتر سراییان در نشست مشترک وزارت ارتباطات و نیرو در خصوص کاربرد فناوری های نوین و اینترنت اشیاء در صنعت آب و برق با اشاره به سند اقدام مشترک دو وزارتخانه با محوریت تحول دیجیتال گفت : ورود صنعت فناوری اطلاعات (IT )ر صنایع مختلف باعث افزایش بهره وری و هم افزایی در مدیریت منابع شده است و همگرایی فناوری در صنایع مختلف  تنها راهبرد مواجهه با چالشهای کشور از جمله آب، بیکاری، وابستگی به منابع نفتی، آلودگی محیط زیست ،رونق اقتصادی و عدم شفافیت است .

معاون وزیر ارتباطات در ادامه با تاکید بر نقش وزارت ارتباطات و نیرو در رفع چالش ها و کاهش معضلات موجود در کشور گفت :  با هوشمند سازی صنایع مختلف و ادغام فناوری با آنها می توان هزینه های دولت را کاهش داد و از منابع محدود استفاده حداکثری را کسب کرد .

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران تحول دیجیتال و اقتصاد دیجیتال را از مفاهیم جدید و تحول زا در دنیا برشمرد و افزود : شهر هوشمند و دولت هوشمند از ثمرات تحول دیجیتال در کشور است و ایجاد دولت الکترونیک و متعاقب آن افزایش فرصت های شغلی، افزایش بهره وری و کاهش مراجعات حضوری مردم از اهداف راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است .

دکتر سراییان افزایش بهره وری و ایجاد فرصت های شغلی را از فواید استفاده از فناوری های نوین در صنعت اب و برق عنوان کرد و گفت : افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد ملی ، توسعه زیر ساخت های هوشمند سازی شبکه برق و همچنین فضای کسب و کار دیجیتال و اشتغال زایی و افزایش سهم بخش خصوصی در توسعه خدمات در کشور است .

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران هم افزایی ظرفیت های وزارت ارتباطات و نیرو و اشتراک امکانات را منشاء خیر و برکت برای کشور دانست و گفت :  اشتراک گذاری داده های دو حوزه برق و آب منشاء تحولات بزرگ در کشور خواهد بود و نوآوری و خلق خدمات کسب  کارهای جدید با بهره گیری و ترکیب داده ها باز باعث خلق ثروت و ارزش توسط شرکت های نوپا خواهد شد .

رسول سراییان مداخله حداقلی دولت در امور اجرایی و ورود در نقش توانمند سازی، تسهیل گری و مقررات گذاری از عوامل کلیدی موفقیت در اجرای سند مشترک و پایداری آن خواهد بود .

تصاویر خبر

فایل تصویری

فایل صوتی