سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

گزارش بازدید مهندس جهانگرد از نمایشگاه تلکام

کد خبر: 2124 25 مهر 1396 7:15 تعداد بازدید: 1369

گزارش بازدید مهندس جهانگرد از نمایشگاه تلکام

گزارش بازدید مهندس جهانگرد از نمایشگاه تلکام

گزارش بازدید مهندس جهانگرد از نمایشگاه تلکام