سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

تاریخچه سازمان تاریخچه سازمان

سازمان فناوري اطلاعات ايران در يك نگاه

سازمان فناوری اطلاعات ایران با توجه به نیاز روز افزون کشور به برقراری و توسعه شبکه های رایانه ای و ارتباط آنها به یکدیگر و در نهایت اتصال به شبکه های جهانی و با هدف ایجاد زیرساختهای ارتباطی لازم برای تحقق چنین امری و نیز امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی، خدماتی، و برنامه های كاربردي داخلي و خارجي تحت عنوان"امورديتا"از سال1370 به عنوان يكي از قسمتهاي زيرمجموعه وزارت پست و تلگراف و تلفن آغاز به كار كرد.

هم زمان با تغيير نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در سال1382 ، تغييراتي در سطح شركتهاي تابعه رخ داد. در اين رابطه امور ارتباطات ديتا ضمن تغيير هويت در تابستان 1383 به" شركت ارتباطات داده ها " تغيير نام يافت و در تابستان1384 با توجه به توسعه اهداف وماموريتهاي شركت ، نام آن به"شركت فناوري اطلاعات " تغيير نمود. در سال 1387 در راستاي اجراي اصل44 قانون اساسي ، اين شركت ضمن تفكيک از شركت مخابرات ايران ، نام " شركت فناوري اطلاعات ايران " برآن نهاده و از مهر ماه1389به منظور انتزاع فعاليتهاي حاكميتي و سياست گذاري از شركتهاي دولتي، شركت فناوري اطلاعات ايران به دليل وظايف حاكميني مطرح در اساس نامه خود، از شكل شركت دولتي به موسسه دولتي تغيير ماهيت داد و عنوان آن به سازمان فناوري اطلاعات ايران اصلاح گرديد و بدين ترتيب اولين نهاد حاكميتي فناوري اطلاعات در ايران متولد شد.

ماموریت

سازمان فناوري اطلاعات ايران نهادي است دولتي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كه با ايجاد و بكارگيري سازوكارهاي لازم، حوزه ي فناوري اطلاعات كشور از بخش هاي دولتي، عمومي و خصوصي را از طريق اعمال سياست ها، مقررات، استاندارد ها و ... بر پايه مصاح، منافع و امنيت ملي و عمومي، سازماندهي، هدايت و راهبري و كنترل مي نمايد و به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران منافع و مصالح ملي و سياست هاي ابلاغي در حوزه فناوري اطلاعات را از طريق نهادها و مجامع بين المللي ذيربط پيگيري مي نمايد. ماموريت اين سازمان عبارت است از : هدف گذاري، هدايت، نظارت راهبردي، ساماندهي و توسعه امن، ايمن و پايدارفناوري اطلاعات كشور در راستاي تامين منافع، مصالح، امنيت ملي، رفاه عمومي و توسعه همه جانبه و پايداركشور