سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

معاونت سیاست‌گذاری و اعتباربخشي فناوری اطلاعات معاونت سیاست‌گذاری و اعتباربخشي فناوری اطلاعات

شرح وظایف

در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر آزادسازی و خصوصی سازی، معاونت سیاست‌گزاری و اعتباری بخشی فناوری اطلاعات با شرح وظایف ذیل فعالیت می‌نماید:

 • مطالعه و بررسی و تدوين سياست‌ها و راهبردهاي لازم درخصوص آزادسازي و خصوصي سازي توليد كالا و خدمات در حوزه فناوری اطلاعات.
 • تدوين و بروزرساني معیارها و شاخص های بومي با توجه به شاخص ها و مدلهای بين المللي، جهت ارزیابی فعالیت های حوزه فاوا.
 • تدوین پیش نویس قوانین و مقررات در خصوص خدمات و محصولات حوزه فا و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح.
 • تهيه و پيشنهاد ضوابط و دستورالعمل‌هاي حفظ سرمايه‌هاي مادي و معنوي، اسرار كسب و كار و مالكيت خصوصي در فضاي تبادل اطلاعات به مراجع ذيصلاح و نظارت بر اجراي آنها در چارچوب مقررات مربوطه.
 • مطالعه، بررسی و تدوين ضوابط، مقررات و نظام‌هاي كيفيت در حوزه فناوری اطلاعات و تدوین و پايش استانداردهای مربوطه با هماهنگی مراجع ذی ربط.
 • تدوين ضوابط و دستورالعمل لازم به منظورحضور بخش خصوصی در حوزه های مختلف فا جهت ارائه به مراجع ذیصلاح.
 • مطالعات لازم به منظور جذب سرمایه گذاری های بخش غیردولتی و بررسی های فنی و اقتصادی خدمات به منظور ایجاد شرایط پایدار در بازار در حوزه فا.
 • تدوین برنامه های راهبردی طبقه بندی و مکان یابی استقرار محصولات و ارائه خدمات فناوری اطلاعات در گستره جغرافیای کشور.
 • مطالعه، تهيه و تدوين دستورالعمل ها، ضوابط و شرايط صدور پروانه ها، مجوزها و گواهي هاي تاييد نمونه و رتبه‌بندی محصولات و بازبيني و بهبود آنها در حوزه فا.
 • تدوین شاخص های ارزیابی متقاضیان دریافت مجوز، پروانه، گواهی هاي تاييد نمونه و رتبه‌بندی محصولات، خدمات و ارايه دهندگان خدمات حوزه فا بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی.
 • صدور، تمدید، تعلیق و یا لغو پروانه فعالیت و گواهی انطباق شبکه‌های اختصاصی، سیستم‌ها، سامانه‌ها، محصولات و خدمات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و متقاضیان حوزه فا حسب مقررات.
 • بررسی و صدور تاییدیه جهت ثبت سفارش و ترخیص تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری حوزه فا و همکاری با نهادهای ذیربط.
 • سياست گذاری، برنامه ريزی و تدوين ضوابط و چارچوب های تعرفه ای کالا و خدمات در حوزه فاوا و تدوین و پیشنهاد تعرفه خدمات و محصولات فا و تنظيم قيمت (سقف و کف قيمت‌ها) و نظارت بر اعمال آنها.
 • تدوین توافق نامه سطح کیفیت خدمات (SLA)در حوزه فا.
 • پايش و نظارت بر كيفيت خدمات، محصولات و تجهيزات مورد استفاده در حوزه فاي كشور و مميزي فعاليت دارندگان پروانه ها و تنظیم گزارشهای ادواری.
 • تنظيم و کنترل روابط بين اپراتورها و فراهم کنندگان محصولات و خدمات و همچنين ذینفعان نهايي.
 • رسیدگی به تخلفات دارندگان پروانه ها و تعيين جرايم وفق مقررات موضوعه و ایفای نقش مرجع رفع اختلاف در حوزه فناوری اطلاعات بین طرفهای دعوی در موارد غیر قضایی.
 • بررسي و مطالعه به منظور توسعه فناوری، انتقال دانش فني، حمايت از طرح ها و ظرفيت های پژوهشي و توسعه فعاليت های آموزشي در راستای سياست گذاری و اعتباربخشي در حوزه فاوا و مطالعه و شناسايي درخصوص سيستم‌ها و فناوري‌هاي نوين در اين حوزه و ارائه راهكارها و پيش بيني هاي لازم و همچنين آينده پژوهي و آينده نگاری در اين حوزه .
 • حضور موثر در مجامع بين المللي مرتبط با سياست گذاری و اعتباربخشي در حوزه فاوا .

دفاتر زیر مجموعه

 1. اداره کل توسعه راهبردها و سیاست ها
 2. اداره کل اعتبار بخشی و صدور پروانه
 3. اداره کل پایش، ممیزی و نظارت