سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مزایده/مناقصه

فراخوان تجديد مناقصه عمومی همزمان با ارزيابي ساده(فشرده)يك مرحله اي(سرويس و نگهداري تاسيسات الكتريكي،مكانيكي و تعميرات ساختماني، آسانسور وتلفنخانه ساختمانهاي مركزي،شماره 1 و 2 ، انبارها و ساختمانهاي اقماري سازمان فناوري اطلاعات ايران) به شماره 9/96

  • مناقصه‌گزار :سازمان فناوری اطلاعات ایران
  • کد :96/9
  • نوع انتشار :فراخوان
  • تاریخ ثبت آگهی در روزنامه : 1396/11/15 - Sunday, January 4, 2018
  • تاریخ شروع :1396/11/15
  • عنوان آگهی :فراخوان تجديد مناقصه عمومی همزمان با ارزيابي ساده(فشرده)يك مرحله اي(سرويس و نگهداري تاسيسات الكتريكي،مكانيكي و تعميرات ساختماني، آسانسور وتلفنخانه ساختمانهاي مركزي،شماره 1 و 2 ، انبارها و ساختمانهاي اقماري سازمان فناوري اطلاعات ايران) به شماره 9/96
  • فایل پیوست :مشاده فایل
شرح آگهی

چاپ در نشریه : تماشگران امروز 

تاریخ چاپ : 96/11/15- 96/11/16- 96/11/17

1396/11/15