سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مزایده/مناقصه

فراخوان مناقصه عمومی 96/9

  • مناقصه‌گزار :سازمان فناوری اطلاعات ایران
  • کد :96/9
  • نوع انتشار :فراخوان
  • تاریخ ثبت آگهی در روزنامه : 1396/09/26 - Sunday, December 17, 2017
  • تاریخ شروع :1396/09/26
  • عنوان آگهی :فراخوان مناقصه عمومی 96/9
  • فایل پیوست :مشاده فایل
شرح آگهی

روزنامه ابتکار 

96/9/26- 96/9/27- 96/9/28

1396/09/26