سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مزایده/مناقصه

شناسایی افراد حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت در زمینه بررسی طرح های سرمایه گذاری تهیه مدل تجاری، ارائه الگوهای مشارکتی (PPP)، Feasibility study

  • مناقصه‌گزار :سازمان فناوری الاعات ایران
  • کد :-
  • نوع انتشار :فراخوان
  • تاریخ ثبت آگهی در روزنامه : 1396/10/04 - Monday, December 25, 2017
  • تاریخ شروع :1396/10/04
  • عنوان آگهی :فراخوان شناسایی افراد حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت در زمینه بررسی طرح های سرمایه گذاری تهیه مدل تجاری، ارائه الگوهای مشارکتی (PPP)، Feasibility study
  • فایل پیوست :مشاده فایل
شرح آگهی

روزنامه هدف و اقتصاد 

تاریخ چاپ: 96/10/4- 96/10/5- 96/10/6

1396/10/04