سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مزایده/مناقصه

تجديد فراخوان ارزیابی ساده جهت برگزاری مناقصه عمومی 96/5

  • مناقصه‌گزار :سازمان فناوری اطلاعات ایران
  • کد :96/5
  • نوع انتشار :فراخوان
  • تاریخ ثبت آگهی در روزنامه : 1396/10/13 - Wednesday, December 3, 2018
  • تاریخ شروع :1396/10/13
  • عنوان آگهی :تجديد فراخوان ارزیابی ساده جهت برگزاری مناقصه عمومی 96/5
  • فایل پیوست :مشاده فایل
شرح آگهی

چاپ در نشریه 19 دی 

تاریخ چاپ : 96/10/13- 96/10/16- 96/10/17

1396/10/13