سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مزایده/مناقصه

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی 96/7

  • مناقصه‌گزار :سازمان فناوری اطلاعات ایران
  • کد :96/7
  • نوع انتشار :فراخوان
  • تاریخ ثبت آگهی در روزنامه : 1396/10/18 - Monday, December 8, 2018
  • تاریخ شروع :1396/10/18
  • عنوان آگهی :تجدید فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی 96/7
  • فایل پیوست :مشاده فایل
شرح آگهی

چاپ در نشریه عصر ارتباط 

تاریخ چاپ:96/10/18- 96/10/19- 96/10/20

1396/10/18