سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مزایده/مناقصه

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای (نگهداري و پشتيباني فني مراكز خدمات داده استانهاي كرمان، يزد، فارس و بوشهر)

  • مناقصه‌گزار :سازمان فناوری اطلاعات ایران
  • کد :96/14
  • نوع انتشار :فراخوان
  • تاریخ ثبت آگهی در روزنامه : 1396/11/11 - Wednesday, January 31, 2018
  • تاریخ شروع :1396/11/11
  • عنوان آگهی :فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای (نگهداري و پشتيباني فني مراكز خدمات داده استانهاي كرمان، يزد، فارس و بوشهر)
  • فایل پیوست :مشاده فایل
شرح آگهی

چاپ در روزنامه شرق 

تاریخ انتشار : 96/11/11- 96/11/14- 96/11/15

1396/11/11