سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مزایده/مناقصه

(انجام امور خدماتی و پشتیبانی بصورت حجمی)

  • مناقصه‌گزار :سازمان فناوری اطلاعات ایران
  • کد :96/10
  • نوع انتشار :فراخوان
  • تاریخ ثبت آگهی در روزنامه : 1396/09/25 - Saturday, December 16, 2017
  • تاریخ شروع :1396/09/25
  • عنوان آگهی :فراخوان مناقصه عمومی 96/10
  • فایل پیوست :مشاده فایل
شرح آگهی

روزنامه حمایت 

96/9/25- 96/9/26- 96/9/27

1396/09/25