انتخاب سرمایه‌گذار به منظور بهینه سازی، بهره‌برداری و انتقال مرکز داده استان مازندران


اطلاعات مناقصه

98/5
فراخوان
فنی
1399/02/07
آفرینش
فراخوان عمومی
-
-
0
3
-
-