میز خدمت

عنوان خدمت نحوه ارائه راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA تماس با پاسخگویی
عنوان خدمت کلان عنوان زیرخدمت
صدور گواهی نامه های افتا
صدور گواهی نامه های افتا
کد: 13061401000
صدور گواهی ارزیابی امنیتی محصولات فاوا (کد:13061401100) مبتنی بر اینترنت راهنمای خدمت راهنمای خدمت شناسنامه خدمت ورود به سامانه سوالات متداول توافق‌نامه سطح خدمات پست الکترونیکی: eram@ito.gov.ir
صدور پروانه فعالیت خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (کد:13061401101) مبتنی بر اینترنت راهنمای خدمت راهنمای خدمت شناسنامه خدمت ورود به سامانه سوالات متداول توافق‌نامه سطح خدمات تلفن: در صورت نیاز جهت اخذ مشاوره تلفنی در مورد فرایند دریافت پروانه در روزهای شنبه تا چهارشنبه با شماره های 88115714الی 16 تماس حاصل نمایید
ارائه تاییدیه حوزه مالکیت نرم افزار
ارائه تاییدیه حوزه مالکیت نرم افزار
کد: 13062638000
صدور گواهی تاییدیه فنی نرم افزار (کد:13062638000) مبتنی بر اینترنت راهنمای خدمت راهنمای خدمت شناسنامه خدمت ورود به سامانه سوالات متداول توافق‌نامه سطح خدمات تلفن: 88115760 ( در صورت پاسخگو نبودن از طریق تیکت اقدام نمایید)
پست الکترونیکی: از طریق تیکت و ابزار چت آن لاین پشتیبانی انجام می شود.
صدور گواهی سلامت و احراز اصالت نرم‌افزار (کد:13062638101) مبتنی بر اینترنت راهنمای خدمت راهنمای خدمت شناسنامه خدمت ورود به سامانه سوالات متداول توافق‌نامه سطح خدمات تلفن: 88115760-
پست الکترونیکی: از طریق تیکت پشتیبانی انجام می شود.
خدمات GSB
خدمات GSB
کد: 13061709000
راهبری اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات (کد:13061709100) مبتنی بر اینترنتمبتنی بر اینترانتمبتنی بر شبکه دولت راهنمای خدمت شناسنامه خدمت ورود به سامانه سوالات متداول توافق‌نامه سطح خدمات تلفن: شماره تماس های پشتیبانی و رفع خرابی 88386289 - 88386294 - 88386311: داخلی 1
راهبری ارائه سرویس در مرکز ملی تبادل اطلاعات (کد:13061709101) مبتنی بر اینترنتمبتنی بر اینترانت راهنمای خدمت شناسنامه خدمت ورود به سامانه سوالات متداول توافق‌نامه سطح خدمات تلفن: شماره تماس های پشتیبانی و رفع خرابی 88386289 - 88386294 - 88386311: سرویس گذرگاه خدمات دولت GSB (داخلی 2) سرویس گذرگاه عمومی خدمات دولت PGSB (داخلی 3)
راهبری دریافت سرویس از مرکز ملی تبادل اطلاعات (کد:13061709102) مبتنی بر اینترنتمبتنی بر اینترانت راهنمای خدمت شناسنامه خدمت ورود به سامانه سوالات متداول توافق‌نامه سطح خدمات تلفن: شماره تماس های پشتیبانی و رفع خرابی 88386289 - 88386294 - 88386311: سرویس گذرگاه خدمات دولت GSB (داخلی 2) سرویس گذرگاه عمومی خدمات دولت PGSB (داخلی 3)
توسعه زیرساخت و ایجاد دسترسی به خدمات دولت الکترونیک و همراه
توسعه زیرساخت و ایجاد دسترسی به خدمات دولت الکترونیک و همراه
کد: 13091710000
ایجاد دسترسی به خدمات دولت همراه (کد:13091710101) مبتنی بر پیامک و موبایل راهنمای خدمت راهنمای خدمت شناسنامه خدمت ورود به سامانه سوالات متداول
توسعه زیرساخت ارائه سرویس در سکوی دولت همراه (کد:13091710100) مبتنی بر اینترنت راهنمای خدمت راهنمای خدمت شناسنامه خدمت ورود به سامانه سوالات متداول
توسعه زیرساخت احراز هویت دیجیتالی (کد:13091710103) مبتنی بر اینترنت شناسنامه خدمت ورود به سامانه سوالات متداول تلفن: 88115980
پست الکترونیکی: id@ito.gov.ir
ایجاد و نگهداری زیرساخت توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی (کد:13091710102) راهنمای خدمت شناسنامه خدمت سوالات متداول
خدمات مرتبط با سامانه پیام ایران
خدمات مرتبط با سامانه پیام ایران
کد: 13091716000
مبتنی بر اینترنتمبتنی بر پیامک و موبایل راهنمای خدمت شناسنامه خدمت ورود به سامانه سوالات متداول توافق‌نامه سطح خدمات
خدمات وام وجوه اداره شده
خدمات وام وجوه اداره شده
کد: 13061382000
مبتنی بر اینترنتمبتنی بر پیامک و موبایل راهنمای خدمت راهنمای خدمت شناسنامه خدمت ورود به سامانه سوالات متداول توافق‌نامه سطح خدمات تلفن: 88115946
ارائه خدمات کسب و کارهای نوپای فاوا
ارائه خدمات کسب و کارهای نوپای فاوا
کد: 13061714000
مبتنی بر اینترنت راهنمای خدمت راهنمای خدمت شناسنامه خدمت ورود به سامانه سوالات متداول توافق‌نامه سطح خدمات تلفن: تماس در روزهای شنبه تا چهارشنبه ۸ الی ۱۴:۳٠ ٠۲۱-۸۸۱۱۵۳۷۸ ٠۲۱-۸۴۸٠۲٠۶۱
پست الکترونیکی: irannoafarin@ito.gov.ir
راهبری شبکه ملی اطلاعات
راهبری شبکه ملی اطلاعات
کد: 13061717000
راهبری منابع اینترنتی کشور (کد:13061717100) مبتنی بر اینترنت ورود به سامانه سوالات متداول
راهبری اعمال تعرفه ترجیحی برای دامنه های اینترنتی با میزبانی داخلی کشور (کد:13061717101) مبتنی بر اینترنت راهنمای خدمت شناسنامه خدمت ورود به سامانه سوالات متداول
پایش شاخص های فناوری اطلاعات
پایش شاخص های فناوری اطلاعات
کد: 13061712000
مبتنی بر اینترنت ورود به سامانه سوالات متداول توافق‌نامه سطح خدمات تلفن: 02188115809
پست الکترونیکی: mis@ito.gov.ir
ارائه خدمات مراکز داده
ارائه خدمات مراکز داده
کد: 13061715100
مبتنی بر اینترنت راهنمای خدمت شناسنامه خدمت ورود به سامانه سوالات متداول توافق‌نامه سطح خدمات تلفن: شماره تماس های پشتیبانی و رفع خرابی 88386289 - 88386294 - 88386311: سرویس شبکه مرکز ملی تبادل اطلاعات NIX (داخلی 1)
ارزیابی فنی خدمات دولت الکترونیکی
ارزیابی فنی خدمات دولت الکترونیکی
کد: 13062787000
مبتنی بر اینترنت راهنمای خدمت شناسنامه خدمت ورود به سامانه سوالات متداول تلفن: 88113969 / 88115874
پست الکترونیکی: payesh@ito.gov.ir
ارائه گواهی های مراکز داده
ارائه گواهی های مراکز داده
کد: 13061715000
صدور گواهینامه رتبه بندی ارائه دهند گان خدمات مراکز داده (کد:13061715101) مبتنی بر اینترنت سوالات متداول توافق‌نامه سطح خدمات تلفن: 02188462364
فکس: 02188462364
پست الکترونیکی: info@dcas.ir
صدور گواهینامه تایید صلاحیت نهادهای ارائه خمات ممیزی مراکز داده (کد:13061715102) مبتنی بر اینترنت سوالات متداول تلفن: متقاضیان براى کسب اطلاعات بیشتر مى توانند با شماره تلفن ٠٢١٨٨٤١٨٤٦٠ و یا ٠٢١٨٨٤٦٢٣٦٤ داخلى ٢١٧
فکس: ٠٢١٢٦٣٠٥٧٠٧
پست الکترونیکی: info@dcas.ir
خدمات مرکز ماهر
خدمات مرکز ماهر
کد: 13061711000
مبتنی بر اینترنتمبتنی بر پیامک و موبایل شناسنامه خدمت ورود به سامانه سوالات متداول توافق‌نامه سطح خدمات تلفن: شماره های تماس مرکز پاسخگویی : 88115724 - ۴۲۶۵۰۰۰۰ - ۰۲۱
پست الکترونیکی: cert(at)certcc(dot)ir
تدوین استانداردها و ضوابط فنی و اجرایی فناوری اطلاعات
تدوین استانداردها و ضوابط فنی و اجرایی فناوری اطلاعات
کد: 13061400000
مبتنی بر اینترنت شناسنامه خدمت سوالات متداول