سازمان فناوری اطلاعات ایران

گواهی‌های صادرشده


خدمات مدیریت امنیت، خدماتی از جنس طراحی ‌های كلان و ساختاری، طرح‌ ريزی، برنامه‌ريزی، بهبود و ساماندهی، سنجش و پيشگيری مخاطرات امنيتی در سازمان‌ ها و يا نظام‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

نام شرکت شماره پروانه تاریخ اعتبار محل ثبت شرکت گرايش وضعیت پروانه مشخصات شركت
مشاوره و استقراراستانداردهاي امنيت اطلاعات و ارتباطات مميزي انطباق استانداردهاي امنيت اطلاعات و ارتباطات طرح ريزي معماري و زيرساخت امنيت
امن پژوه نوآوران فارس ITO-NAMA-MC-0186 1400/03/22 فارس رتبه 3 - - فعال دانلود
هوشمندسازان فناوری ورکان ITO-NAMA-MC-0183 1400/02/30 گلستان رتبه 3 - - فعال دانلود
ماموت سامانه گيلان ITO-NAMA-MC-0184 1400/02/30 گیلان رتبه 2 - - فعال دانلود
نفوذناپذیران اطلاعات نوین ITO-NAMA-MC-0185 1400/02/30 يزد رتبه 3 - - فعال دانلود
توسعه امن چابك ITO-NAMA-MC-0181 1400/01/27 خراسان جنوبي رتبه 3 - - فعال دانلود
ارتباط افزار افق ITO-NAMA-MC-0180 1400/01/18 آذربایجان غربی رتبه 3 - - فعال دانلود
سينا كيان امن سازان آريا ITO-NAMA-MC-0179 1399/12/25 يزد رتبه 3 - - فعال دانلود
امن گستر پيام پرداز ITO-NAMA-MC-0178 1399/12/15 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
راهبران انطباق نیس (NISCERT) ITO-NAMA-MA-0021 1399/12/15 تهران - ممیزی - فعال دانلود
آرین توف پاسارگاد ITO-NAMA-MA-0020 1399/12/06 تهران - ممیزی - فعال دانلود
فناوري اطلاعات پرمون ITO-NAMA-MC-0175 1399/12/04 كرمان رتبه 2 - - فعال دانلود
شرکت مرزبان کیفیت (IMQ) ITO-NAMA-MA-0018 1399/11/29 تهران - مميزي - فعال دانلود
امن گستران فرزان یزد ITO-NAMA-MC-0174 1399/11/09 يزد رتبه 3 - - فعال دانلود
سامانه گستر امن رايمند ITO-NAMA-MC-0173 1399/10/25 تهران رتبه 2 - - فعال دانلود
زیرساخت امن خدمات تراکنشی ITO-NAMA-MC-0172 1399/10/17 تهران رتبه 3 - - فعال دانلود
داده پردازان آبشار ITO-NAMA-MC-0171 1399/10/15 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
کاربرد سیستم سدید (کاسیس) ITO-NAMA-MA-0016 1399/08/28 تهران - ممیزی - فعال دانلود
فن آوران شبكه امن راهبرد ITO-NAMA-MC-0165 1399/08/19 همدان رتبه 1 - - فعال دانلود
امن نگر سامان ITO-NAMA-1100130 1399/08/07 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
رایانه پویای حافظ ITO-NAMA-MC-0163 1399/08/07 فارس رتبه 3 - - فعال دانلود
کهکشان مشاور ایمن ITO-NAMA-MC-0162 1399/08/06 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
پرديس اطلاع رسان سپهر ITO-NAMA-MC-0161 1399/07/09 البرز رتبه 3 - - فعال دانلود
امن پردازان كوير ITO-NAMA-MC-0160 1399/06/25 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
نوآوران ارتباطات دوران ITO-NAMA-MC-0159 1399/06/21 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
شركت مهندسی هیرساویژن ITO-NAMA-MC-0156 1399/05/24 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
نوآوران ليان خليج فارس ITO-NAMA-MC-0157 1399/05/24 بوشهر رتبه 3 - - فعال دانلود
تجارت سرور پويا ITO-NAMA-MC-0154 1399/05/17 فارس رتبه 3 - - فعال دانلود
نیکان ایمن پرداز ITO-NAMA-MC-0152 1399/05/10 قزوين رتبه 3 - - فعال دانلود
آشنا ايمن ITO-NAMA-MC-0151 1399/05/09 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
ايده فروزان امن (اينفو امن) ITO-NAMA-MC-0150 1399/04/27 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
پردازشگران داده آراي سپاهان ITO-NAMA-MC-0148 1399/04/24 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
شركت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون(ایریسا) ITO-NAMA-MC-0149 1399/04/24 اصفهان رتبه 2 - - فعال دانلود
فني و مهندسي ايمن افزار وايا ITO-NAMA-MC-0147 1399/04/06 قزوين رتبه 3 - - فعال دانلود
پيشگامان وادي شبكه هاي يكپارچه (پويه) ITO-NAMA-MC-0145 1399/03/13 تهران رتبه 2 - - فعال دانلود
پيشگامان كي پاد كوير ITO-NAMA-MC-0146 1399/03/13 يزد رتبه 2 - - فعال دانلود
معيارسازان تحول آينده فارس (متافا) ITO-NAMA-MC-0143 1399/03/13 فارس رتبه 2 - - فعال دانلود
رويال پرداز تيام ITO-NAMA-MA-0014 1399/03/02 تهران - مميزي - فعال دانلود
باتیس کیان ارتباط ITO-NAMA-MC-0142 1399/03/02 تهران رتبه 2 - - فعال دانلود
پرورش داده ها ITO-NAMA-MC-0141 1399/02/19 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
اندیشه نگار پارس ITO-NAMA-MC-0140 1399/02/05 تهران رتبه 3 - - فعال دانلود
فناوري اطلاعات و ارتباطات امن مهيمن ITO-NAMA-MC-0139 1399/02/04 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
فراکنش ITO-NAMA-MC-0138 1399/01/14 تهران رتبه 3 - - فعال دانلود
فناوران توسعه امن ناجي ITO-NAMA-1100107 1396/04/19 تهران رتبه 3 - - در حال بررسي مدارك تمديد دانلود

خدمات عملیات امنیت، خدماتی است كه بیشتر بر مهارت‌ های خاص و یا فنی پرسنل برای پیاده‌ سازی و یا حصول اطمینان از عملكرد مناسب كنترل‌ های پیاده‌ سازی شده تاكید دارد.

نام شرکت شماره پروانه تاریخ اعتبار محل ثبت شرکت گرايش وضعیت پروانه مشخصات شركت
ارزيابي امنيتي پياده سازي CERT / SOC امن سازي سامانه ها امنيت فيزيكي راهبري CERT / SOC
فناوران توسعه امن ناجي ITO-NAMA-OS-0059 1400/04/09 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
فناوران توسعه امن ناجي ITO-NAMA-OT-0064 1400/04/09 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
صبا سيستم صدرا ITO-NAMA-OT-0063 1400/04/04 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
تضمین گستر فن آوا ITO-NAMA-OT-0061 1400/04/02 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
داده سنجي حصين سيستم نور ITO-NAMA-OT-0062 1400/04/02 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
پیراد تبریز ITO-NAMA-OP-0022 1400/04/02 آذربایجان شرقی - - - امنيت فيزيكي - فعال دانلود
مبتكران صنعت ليان پارس ITO-NAMA-OP-0024 1400/04/02 بوشهر - - - امنیت فیزیکی - فعال دانلود
پویش رایان داتیس ITO-NAMA-OP-0021 1400/03/21 تهران - - - امنيت فيزيكي - فعال دانلود
رادین سیستم ایرانیان ITO-NAMA-OS-0058 1400/03/21 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
گروه مهندسین فن آوری نوین پنجاه ودو ITO-NAMA-OT-0059 1400/03/12 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
فناوری اطلاعات پرمون ITO-NAMA-OT-0060 1400/03/12 کرمان آزمون - - - - فعال دانلود
زیرساخت امن خدمات تراکنشی ITO-NAMA-OI-0032 1400/03/12 تهران - پياده سازی CERT/ SOC - - - فعال دانلود
بهين راهكار توسعه پيشرو ITO-NAMA-OS-0057 1400/03/05 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
دي ارتباط شبكه ايرانيان ITO-NAMA-OT-0058 1400/02/30 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
توسعه داده پردازي سپنتا ITO-NAMA-OP-0020 1400/02/30 اصفهان - - - امنيت - فعال دانلود
نفوذناپذیران اطلاعات نوین ITO-NAMA-OT-0057 1400/02/18 يزد آزمون - - - - فعال دانلود
نفوذناپذیران اطلاعات نوین ITO-NAMA-OP-0019 1400/02/18 يزد - - - امنيت فيزيكي - فعال دانلود
توسعه ارتباطات بهینه برنا ITO-NAMA-OI-0031 1400/02/07 تهران - پياده سازی CERT/ SOC - - - فعال دانلود
گسترش ارتباطات هوشمند اسپادانا(اینتلیکام) ITO-NAMA-OT-0055 1400/02/07 اصفهان آزمون - - - - فعال دانلود
فناوری اطلاعات یکتا توس برسام ITO-NAMA-OT-0056 1400/02/07 خراسان رضوي آزمون - - - - فعال دانلود
تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین ITO-NAMA-OI-0030 1400/01/27 تهران - پیاده سازی SOC - - - فعال دانلود
تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین ITO-NAMA-OS-0056 1400/01/26 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین ITO-NAMA-OT-0054 1400/01/26 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
توسعه امن چابك ITO-NAMA-OS-0055 1400/01/26 خراسان جنوبي - - امن سازي - - فعال دانلود
فن آوران برتر انديش فرسب ITO-NAMA-OT-0053 1400/01/17 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
چشم انداز ارتباط ITO-NAMA-OP-0017 1400/01/17 تهران - - - امنیت فیزیکی - فعال دانلود
گسترش ارتباطات بیستون ITO-NAMA-OP-0016 1400/01/17 کرمانشاه - - - امنیت فیزیکی - فعال دانلود
پیشتازان فن آوری طاها ITO-NAMA-OP-0018 1400/01/17 تهران - - - امنیت فیزیکی - فعال دانلود
ارتباط گستر خاورمیانه آپادانا ITO-NAMA-OT-0052 1399/12/19 اصفهان آزمون - - - - فعال دانلود
ارتباط گستر خاورمیانه آپادانا ITO-NAMA-OS-0054 1399/12/19 اصفهان - - امن سازي - - فعال دانلود
طنين ارتباطات هوشمند طاها ITO-NAMA-OT-0051 1399/11/29 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
آرمان داده پويان ITO-NAMA-OS-0052 1399/11/23 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
فناوری اطلاعات هامون ITO-NAMA-OS-0053 1399/11/23 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک ITO-NAMA-OT-0050 1399/11/13 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
پردازشگر شبكه امن پارس ITO-NAMA-OS-0051 1399/11/09 خوزستان - - امن سازی - - فعال دانلود
کاوش اطلاعات رادین پارسیان ITO-NAMA-OS-0050 1399/11/08 خوزستان - - امن سازي - - فعال دانلود
پارس فن آوران مبتکر ITO-NAMA-OI-0029 1399/11/01 تهران - پياده سازی CERT/ SOC - - - فعال دانلود
داده پردازان آبشار ITO-NAMA-OT-0049 1399/10/25 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
جهان آریاسامان ITO-NAMA-OS-0049 1399/10/25 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
آريادژنت ITO-NAMA-OP-0015 1399/10/25 تهران - - - امنيت فيزيكي - فعال دانلود
فوژان اكسوم ITO-NAMA-OP-0014 1399/10/25 تهران - - - امنیت فیزیکی - فعال دانلود
كهكشان مشاور ايمن ITO-NAMA-OT-0041 1399/10/18 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
مهندسی افق داده ها ایرانیان ITO-NAMA-OS-0048 1399/10/18 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
پیشگامان کی پاد کویر ITO-NAMA-OT-0048 1399/10/15 یزد آزمون - - - - فعال دانلود
امن پایه ریزان كارن ITO-NAMA-OI-0028 1399/10/15 تهران - پياده سازی CERT/ SOC - - - فعال دانلود
امن پایه ریزان كارن ITO-NAMA-OS-0047 1399/10/15 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
سبا پردازش ITO-NAMA-OS-0046 1399/10/15 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
طنين ارتباطات هوشمند طاها ITO-NAMA-OI-0027 1399/10/11 تهران - پياده سازی CERT/ SOC - - - فعال دانلود
ستاره سبز فارس ITO-NAMA-OS-0045 1399/10/10 فارس - - امن سازي - - فعال دانلود
پيشتازان امن كاوي عماد ITO-NAMA-OT-0047 1399/10/08 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
فن آوری تجارت لاجورد تکوین توانا (لاتک) ITO-NAMA-OI-0026 1399/10/08 تهران - پياده سازی CERT/ SOC - - - فعال دانلود
سراب خانه آتش ITO-NAMA-OP-0013 1399/10/05 هرمزگان - - - امنیت فیزیکی - فعال دانلود
نت پرداز آذر ITO-NAMA-OP-0009 1399/10/04 آذربایجان شرقی - - - امنیت فیزیکی - فعال دانلود
امن افزار گستر شريف ITO-NAMA-OI-0025 1399/10/02 تهران - پیاده سازی SOC - - - فعال دانلود
امن افزار گستر شريف ITO-NAMA-OL-0001 1399/10/02 تهران - - - - راهبری CERT/SOC فعال دانلود
طنين ارتباطات هوشمند طاها ITO-NAMA-OP-0012 1399/10/01 تهران - - - امنيت فيزيكي - فعال دانلود
تدبیرگران سرزمین هوشمند ITO-NAMA-OT-0045 1399/09/27 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
مهندسی پیشگامان آزمون افزار یاس ITO-NAMA-OT-0046 1399/09/27 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
بهين راهكار توسعه پيشرو ITO-NAMA-OT-0040 1399/09/17 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
مهندسی اوژن تدبیر پارس ITO-NAMA-OT-0039 1399/09/10 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
فن آور کهکشان دانا ITO-NAMA-OS-0039 1399/09/03 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
امن گستر پيام پرداز ITO-NAMA-OT-0038 1399/08/28 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
همتا رايانه ITO-NAMA-OS-0038 1399/08/28 مشهد - - امن سازي - - فعال دانلود
سياره فناوري اطلاعات برتر قشم ITO-NAMA-OI-0020 1399/08/28 هرمزگان - پياده سازی SOC - - - فعال دانلود
آرمان داده پويان ITO-NAMA-OT-0036 1399/08/23 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
بهين راهكار توسعه پيشرو ITO-NAMA-OI-0019 1399/08/19 تهران - پياده سازی SOC - - - فعال دانلود
نوژن رایانه پارس ITO-NAMA-OS-0037 1399/08/19 خراسان رضوي - - امن سازي - - فعال دانلود
پیشرو فناوران کارن ITO-NAMA-OS-0036 1399/08/19 بوشهر - - امن سازي - - فعال دانلود
پايانه هاي داده اي نوين (PDN) ITO-NAMA-OP-0008 1399/08/07 تهران - - - امنيت فيزيكي - فعال دانلود
پايانه هاي داده اي نوين (PDN) ITO-NAMA-OS-0035 1399/08/07 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
پايانه هاي داده اي نوين (PDN) ITO-NAMA-OT-0035 1399/08/07 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
ارتباط گستر حامی مسافت ITO-NAMA-OI-0018 1399/08/07 تهران - پياده سازی CERT/ SOC - - - فعال دانلود
گرین وب سامانه نوین ITO-NAMA-OS-0034 1399/08/01 خراسان رضوي - - امن سازي - - فعال دانلود
علوم سبز ITO-NAMA-OI-0017 1399/07/29 تهران - پياده سازی CERT / SOC - - - فعال دانلود
علوم سبز ITO-NAMA-OT-0034 1399/07/28 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
فرا هوش دنا ITO-NAMA-OS-0033 1399/07/24 فارس - - امن سازي - - فعال دانلود
امن پردازان كوير ITO-NAMA-OP-0007 1399/07/24 تهران - - - امنيت فيزيكي - فعال دانلود
عامل سیستم ITO-NAMA-OS-0032 1399/07/14 فارس - - امن سازي - - فعال دانلود
امن پردازان سورنا ITO-NAMA-OI-0016 1399/07/09 تهران - پياده سازی CERT / SOC - - - فعال دانلود
نوآوران ارتباطات دوران ITO-NAMA-OI-0015 1399/07/09 تهران - پياده سازی CERT / SOC - - - فعال دانلود
امن افزار گستر شريف ITO-NAMA-OT-0033 1399/07/02 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
مهندسی پویش افزار هوشمند ITO-NAMA-OS-0029 1399/07/02 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
مهندسی عصر اندیشه ITO-NAMA-OS-0030 1399/07/02 فارس - - امن سازي - - فعال دانلود
بهسازان ملت ITO-NAMA-OS-0028 1399/07/02 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
امن افزار گستر شریف ITO-NAMA-OI-0014 1399/07/02 تهران - پیاده سازی CERT - - - فعال دانلود
كهكشان مشاور ايمن ITO-NAMA-1110031 1399/07/01 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
امن پردازان كوير ITO-NAMA-OS-0027 1399/06/21 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
نوآوران ارتباطات دوران ITO-NAMA-OT-0032 1399/06/21 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
نوآوران ارتباطات دوران ITO-NAMA-OS-0026 1399/06/21 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
نوآوران ارتباطات دوران ITO-NAMA-OP-0006 1399/06/21 تهران - - - امنيت فيزيكي - فعال دانلود
فناوري اطلاعات رجا ITO-NAMA-OT-0030 1399/06/13 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
فناوري اطلاعات لاجورد تكوين ITO-NAMA-OS-0025 1399/06/13 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
امن پژوه نوآوران فارس ITO-NAMA-OT-0031 1399/06/13 فارس آزمون - - - - فعال دانلود
امن گستر پيام پرداز ITO-NAMA-OS-0023 1399/05/24 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
پندار كوشك ايمن ITO-NAMA-OS-0024 1399/05/24 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
بهسازان ملت ITO-NAMA-OT-0028 1399/05/24 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
سامانه های هوشمند کاربردی سمیع ITO-NAMA-OT-0029 1399/05/24 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
ارتباط گستر رشد پاوان ITO-NAMA-OT-0027 1399/05/15 خوزستان آزمون - - - - فعال دانلود
فناوری اطلاعات پارس مهر مایا ITO-NAMA-OI-0013 1399/05/15 خراسان رضوي - پياده سازی SOC - - - فعال دانلود
مهندسی ارتباطاتی پیام پرداز ITO-NAMA-OI-0011 1399/05/10 تهران - پیاده سازی SOC - - - فعال دانلود
نویان ابر آروان ITO-NAMA-OI-0012 1399/05/10 تهران - حفاظت ابري خدمات اينترنتي - - - فعال دانلود
فراز انديشان سامانه گستر صبا ITO-NAMA-OI-10 1399/05/09 تهران - پياده سازی CERT / SOC - - - فعال دانلود
راسپینا نت پارس ITO-NAMA-OT-0026 1399/05/09 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
امن پردازان فناوري زنجان ITO-NAMA-OS-0022 1399/05/09 زنجان - - امن سازي - - فعال دانلود
نیکان ایمن پرداز ITO-NAMA-OS-0021 1399/05/09 قزوين - - امن سازي - - فعال دانلود
امن پردازان كوير ITO-NAMA-OT-0025 1399/05/01 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
امن پردازان كوير ITO-NAMA-OI-0009 1399/05/01 تهران - پياده سازی CERT / SOC - - - فعال دانلود
آشنا ايمن ITO-NAMA-OT-0024 1399/04/30 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون(ایریسا) ITO-NAMA-OS-0020 1399/04/24 اصفهان - - امن سازي - - فعال دانلود
بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون(ایریسا) ITO-NAMA-OP-0004 1399/04/24 اصفهان - - - امنیت فیزیکی - فعال دانلود
شبكه علمي غرب آسيا ITO-NAMA-OT-0023 1399/04/24 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
پيشگامان وادي شبكه هاي يكپارچه (پويه) ITO-NAMA-OS-0019 1399/04/05 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
طلوع ایده امن ITO-NAMA-OS-0018 1399/04/02 همدان - - امن سازي - - فعال دانلود
اندیشه نگار پارس ITO-NAMA-OI-0008 1399/03/13 تهران - پیاده سازی SOC - - - فعال دانلود
پيشگامان كي پاد كوير ITO-NAMA-OS-0017 1399/03/13 يزد - - امن سازي - - فعال دانلود
رويال پرداز تيام ITO-NAMA-OT-0022 1399/03/02 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
فناوري اطلاعات و ارتباطات امن مهيمن ITO-NAMA-OT-0020 1399/02/31 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
موج آینده فرافن ITO-NAMA-OT-0021 1399/02/31 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
موج آینده فرافن ITO-NAMA-OS-0016 1399/02/15 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
عامل سيستم ITO-NAMA-OP-0003 1399/02/09 فارس - - - امنيت فيزيكي - فعال دانلود
امن نگر سامان ITO-NAMA-OT-0016 1397/11/23 تهران آزمون - - - - در حال بررسي مدارك تمديد دانلود

بزودی...

بزودی...

بزودی...

بزودی...