گواهی‌های صادرشده


ردیف نام شرکت تاریخ اعتبار حوزه گرایش وضعیت
ردیف نام شرکت تاریخ اعتبار استاندارد ارزیابی وضعیت پروانه
ردیف نام آزمایشگاه تلفن استاندارد ارزیابی وضعیت پروانه
حوزه فعالیت شامل
نرم‌افزارهای کاربردی و سیستمی

انواع نرم‌افزارهای کاربردی و پایه مانند اتوماسیون‌ها، وب‌سایت‌ها، پرتال‌ها، سیستم‌های عامل، پایگاه‌های داده و ضدبدافزارها

تجهیزات شبکه

انواع سوییچ‌ها و روترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، تجهیزات امنیت شبکه مانند سیستم‌های مدیریت یکپارچه تهدیدات (UTM) ، سیستم‌های تشخیص نفوذ (IDS) و سیستم‌های پیشگیری از افشای اطلاعات (DLP)

ردیف نام شرکت/شخص پدیدآورنده شماره گواهی تاریخ صدور تاریخ انقضا وضعیت مجوز
ردیف نام شرکت/شخص شماره گواهی تاریخ صدور تاریخ انقضا وضعیت مجوز

این بخش به زودی تکمیل خواهد شد

ردیف نام شرکت محل فعالیت مبلغ تسهیلات مصوب (میلیون ریال) حوزه فعالیت
ردیف نام شرکت/شخص شماره گواهی تاریخ صدور وضعیت مجوز