انتخاب سرمایه‌گذار به منظور بهینه سازی، بهره‌برداری و انتقال مرکز داده استان قزوین


اطلاعات مناقصه

98/7
فراخوان
فنی
1399/02/07
روزان
فراخوان عمومی
-
-
0
3
-
-