انتخاب سرمایه‌گذار به منظور ایجاد، بهره‌برداری و انتقال شبکه‌ی ابری یکپارچه توزیع‌شده سازمان فناوری اطلاعات ایران منطقه‌ی یک


اطلاعات مناقصه

98/1
فراخوان
فنی
1398/10/28
فناوران
فراخوان عمومی
-
-
0
3
-
-