انتخاب سرمایه‌گذار به منظور بهینه سازی، بهره‌برداری و انتقال مرکز داده استان بوشهر


اطلاعات مناقصه

98/3
فراخوان
فنی
1399/02/07
فرهنگ و هنر
فراخوان عمومی
-
-
0
3
-
-