مزایای دریافت گواهی تاییدیه فنی برای دارنده گواهی چه می باشد؟

مطابق با قانون، حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه‌ای به مدت سی ...

تمپلیت نامه درخواست تاییدیه فنی

مشاهده

فرم برچسب لوح و آدرس

مشاهده

جهت دریافت رتبه بندی شرکت های انفورماتیک باید از چه طریقی اقدام نماییم؟

متقاضیان محترم می بایست جهت دریافت گواهی رتبه بندی شرکت های انفورماتیک به سازمان برنامه و ...