سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور

سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات

تعریف و الزامات شبکه ملی اطلاعات در جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی کشور در تاریخ 1392/10/03 مورد...

طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات

تحقق استقلال کشور، کاهش وابستگی و جلوگیری از دست اندازی بیگانگان در فضای مجازی، تأمین نیازهای عمومی ...

سناریوهای جهانی آینده ارتباطات و فناوری اطلاعات

انتشار سناریوها اغلب به دلیل افزایش امکان استفاده از برنامه ریزی سناریویی یا همان سناریونگاری توسط نهادهای دولتی صورت می پذیرد. در این مستند تلاش شده است با تدوین سناریوهای احتمای آینده برای شرکتهایی که در حال برنامه ریزی برای آینده خود می باشند. راه

کارنامه دولت الکترونیکی در دوره ششم ارزیابی خدمات دولت الکترونیکی

ر اساس مواد 67 و 68 قانون برنامه ششم توسعه، تکالیفی در حوزه توسعه و استقرار دولت الکترونیکی برای کلی...

استانداردهای فناوری اطلاعات ویژه افراد دارای معلولیت

سازمان فناوری اطلاعات ایران در راستای فعالیت‌های کارگروه مشورتی، مناسب‌سازی و توسعه دسترسی و بهینه‌سازی وضعیت دسترس‌پذیری افراد توان‌خواه به کمک فناوری‌های نوین به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات، با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران، نسبت به ملی ...