قانون جرایم رایانه ای

مشاهده

ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی

مصوبه شماره 200/145 مورخ 1393/6/11 شورای عالی فناوری اطلاعات

مشاهده

نقشه جامع علمی کشور

مصوبه " سند نقشه جامع علمی کشور" که در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است.

مشاهده

بیانیه راهبرد مشارکت

این سازمان درجهت رسیدن به اهداف سازمانی در سازمان فناوری اطلاعات ایران نهایت سعی و تلاش خود را مینماید تا بتواند با ارائه خدمات بهتر رضایتمندی مراجعین را تامین نماید

مشاهده

بیانیه حریم خصوصی

«بیانیه حریم خصوصی» اطلاعات شخصی هر فرد، بخشی از حریم خصوصی وی محسوب می¬شود. حفاظت بیشتر از حقوق شخصی افراد در شبکه، نه تنها موجب حفظ امنیت کاربران میشود، بلکه باعث اعتماد بیشتر و مشارکت آنها در فعالیتهای جاری میگردد. هدف از این بیانیه، آگاه ساخت

مشاهده

مراکز داده

مشاهده