سازمان فناوری اطلاعات ایران

گزارش

گزارش بررسی و تحلیل آسیب‌پذیری‌های سیستم عامل سرویس‌دهنده‌های مایکروسافت

در این گزارش تیم تحقیق به بررسی آسیب‌پذیری‌های ناشی از استفاده از ویندوز سرورها تحلیل کرده و لیستی ا...

گزارش اصلاحیه امنیتی مایکروسافت در ماه اکتبر 2019

مرکز پاسخگویی امنیتی مایکروسافت (MSRC) تمام گزارش های آسیب‌پذیری های امنیتی موثر بر محصولات و خدمات مایکروسافت را بررسی می‌کند و اطلاعات آن را به عنوان بخشی از تلاش‌های مداوم برای کمک به مدیریت مخاطرات امنیتی و کمک به حفاظت از سیستم های کاربران فراهم

گزارش وضعیت سرویس ها و خدمات دولت الکترونیک در شش ماهه اول سال 98

در این گزارش که با همکاری معاونت دولت الکترونیک و مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی سازمان فناوری اطلاعات ایران ایجاد شده است، گزارشی از آخرین وضعیت خدمت‌رسانی سامانه های دسترسی آزاد به اطلاعات، کارپوشه ملی ایرانیان و سامانه ملی کاتالوگ و داده های باز

وضعیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران از منظر آمار و ارقام در سال 98

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ دادهﻫﺎ و آﻣﺎرﻫﺎی دﻗﯿﻖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ، ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ و اﻧﺠﺎم ﻣﺴـــــﺘﻤﺮ ﭘﺎﯾﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ...

کارنامه دولت الکترونیک در دوره پنجم ارزیابی خدمات دولت الکترونیکی

در این گزارش نحوه ارزیابی و فرایند مرتبط با آن و نتایج آن منتشر شده است. 

پیشنهادهایی برای بهبود فضای (VAS) خدمات ارزش افزوده و پیامک های انبوه

پیشنهادهایی برای بهبود فضای (VAS) خدمات ارزش افزوده و پیامک های انبوه

گزارش نتایج پنج مرحله ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی

گزارش نتایج پنج مرحله ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی و رتبه بندی سازمان ها در این سند آو...

فرصتی برای بازاندیشی و زنانه دیدن دنیا

انتشار گزارش تحلیلی مرکز ماهر در خصوص GDPR و نقش آن در صیانت از حریم خصوصی کاربران شبکه‌های اجتماعی

اتحادیه اروپا به منظور صیانت از #‫حریم_خصوصی افراد و محافظت از داده‌های شخصی آن‌ها، قانونی موسوم به ...