گزارش

گزارش مدیریتی نتایج ارزیابی دوره نهم پایش دولت الکترونیکی - خرداد 1401

پایش و ارزیابی دولت الکترونیکی در ایران به طور رسمی از سال 1395توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطل...

اعلام نتایج هشتمین دوره ارزیابی دولت الکترونیکی ایران در سال 1400

پایش و ارزیابی دولت الکترونیکی در ایران به طور رسمی از سال 1395توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطل...

گزارش سامانه ایران نوآفرین و گزارش عملکرد وضعیت وام وجوه اداره شده وزارت (کمیته درآمد)(مهر 1400)

سامانه ایران نوآفرین بر اساس ماده 11 مصوبه حمایت از شرکت‌های نوپا (مصوبه شماره 25071/ت 54991 هـ مورخ...

گزارش وضعیت خدمات و سرویسهای ارائه شده در حیطه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات مهر 1400

در راستای اهداف کلان و انجام وظایف سازمان فناوری اطلاعات ایران در تامین امنیت و فناوری اطلاعات معاون...

گزارش وضعیت سرویس‌ها و خدمات دولت الکترونیک گذرگاه GSB، Open Data کارپوشه ملی ایرانیان و وضعیت 23 پروژه اولویت‌دار الکترونیکی مهرماه 1400

یکی از مهم‌ترین مقولات در جامعه اطلاعاتی، مسئله دولت الکترونیک است که آن را "استفاده از فناوری ...

گزارش سامانه ایران نوآفرین و گزارش عملکرد وضعیت وام وجوه اداره شده وزارت (کمیته درآمد)(شهریور 1400)

سامانه ایران نوآفرین بر اساس ماده 11 مصوبه حمایت از شرکت‌های نوپا (مصوبه شماره 25071/ت 54991 هـ مورخ...

گزارش وضعیت سرویس‌ها و خدمات دولت الکترونیک؛گذرگاه GSB، Open Data کارپوشه ملی ایرانیان و وضعیت 23 پروژه اولویت‌دار الکترونیکی (مرداد 1400)

یکی از مهم‌ترین مقولات در جامعه اطلاعاتی، مسئله دولت الکترونیک است که آن را "استفاده از فناوری ...

گزارش سامانه ایران نوآفرین و گزارش عملکرد وضعیت وام وجوه اداره شده وزارت (کمیته درآمد)(مرداد 1400)

سامانه ایران نوآفرین بر اساس ماده 11 مصوبه حمایت از شرکت‌های نوپا (مصوبه شماره 25071/ت 54991 هـ مورخ...

گزارش وضعیت خدمات و سرویسهای ارائه شده در حیطه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات(مرداد 1400)

در راستای اهداف کلان  و انجام وظایف سازمان فناوری اطلاعات ایران در تامین  امنیت و فناوری ا...