رویداد

فراخوان شناسایی شرکت‌های دارای سکوی بومی شبکه گسترده نرم افزار محور

  فراخوان شناسایی شرکت‌های دارای سکوی بومی شبکه گسترده نرم افزار محور (SD-WAN) به استناد قانون ...

تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ساده (فشرده) یک مرحله ای

فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با  ارزیابی ساده  (فشرده) یک مرحله ای (انجام امور خدماتی...

خدمات مشاوره استقلال لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات و رفع وابستگی های کلیدی

تجدید فراخوان(99/9)  خدمات مشاوره استقلال لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات و رفع وابستگی های کلیدی ش...

شناسایى و احراز صلاحیت نهادهاى ارائه دهنده خدمات ارزیابی انطباق مراکز داده

به استناد قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات و در اجراى مفاد مندرج در اساسنامه س...

آگهی فراخوان مناقصه عمومی بهینه سازی و بازسازی اساسی سیستم‌های خنک کننده مراکز داده دولت الکترونیک

آگهی فراخوان  مناقصه عمومی همزمان با  ارزیابی ساده  یک مرحله ای (بهینه سازی و بازسازی...

آگهی فراخوان مناقصه عمومی خرید تجهیزات تکمیلی اکتیو  مراکز داده  دولت الکترونیک

آگهی فراخوان  مناقصه عمومی همزمان با  ارزیابی کیفی  یک مرحله ای (خرید تجهیزات تکمیلی ...

آگهی فراخوان مناقصه عمومی خرید باتری دستگاه UPS باتری کنترل پنل

آگهی فراخوان  مناقصه عمومی هم‌زمان با  ارزیابی ساده  یک مرحله ای (خرید باتری دستگاه U...

فراخوان تجدید مناقصه عمومی هم‌زمان با  ارزیابی ساده یک مرحله ای

فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با  ارزیابی ساده  (فشرده) یک مرحله ای (انجام امور خدماتی...

خدمات مشاوره استقلال لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات و رفع وابستگی های کلیدی

فراخوان(99/9)  خدمات مشاوره استقلال لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات و رفع وابستگی های کلیدی شماره ف...

آگهی مشارکت عمومی خصوصی ساخت، بهره‌برداری و واگذاری طرح پایش آنلاین اطلاعات کشور (پاک)

سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد وفق تکلیف محوله در خصوص پیاده سازی داشبورد آنلاین کشور (پاک)...