سازمان فناوری اطلاعات ایران

رویداد

رویداد ورکشاب هشتادیا و انیمیشن هایشان

تکمیل فرایند حضور متقاضیان در رویداد "ورکشاپ هشتادیا و انیمیشن هایشان"

با توجه به اتمام فرآیند پذیرش متقاضیان در رویداد "ورکشاپ هشتادیا و انیمیشن هایشان" ، متقاضیان می توانند به منظور تکمیل روند ثبت نام ارتباط برقرار کنند.

اعزام استارتاپ‌ها و شرکت‌های فعال به نمایشگاه باکوتل آذربایجان

با حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران و با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، استارتاپ‌ها و شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات می‌توانند در نمایشگاه باکوتل آذربایجان حاضر شوند.

انتشار فراخوان از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران

آگهی فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان سرمایه‌گذاری ، ساخت، بهره‌برداری و انتقال شبکه‌ی ابری یکپارچه توزیع‌شده سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شد.

فراخوان همکاری با شرکت‌ها و کسب وکارهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و آموزش عمومی

سازمان فناوری اطلاعات ایران با شرکت‌ها و کسب‌وکارهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و آموزش عمومی همکاری می‌کند.

فراخوان شرکت در مسابقه WSIS 2020

اتحادیه جهانی مخابرات فراخوان مشارکت در مسابقات جهانی WSIS را منتشر کرد

فراخوان نرم افزارهای اداری مستقل از بسترهای خارجی

فراخوان سازمان فناوری اطلاعات ایران به منظور استفاده از دانش متخصصین داخلی در طراحی نرم افزار

فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی متقاضیان ایجاد مراکز داده و ارایه خدمات ابری در قطب‌های مرکز داده

سازمان فناوری اطلاعات ایران مهلت ارسال مدارک فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی متقاضیان ایجاد مراکز داده و ارایه خدمات ابری در قطب‌های مرکز داده تمدید کرد