انتشار فراخوان مناقصه از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران


اگهی فراخوان در خصوص موضوعات مختلف از قبیل ، "اصلاح و توسعه زیرساخت های حفاظت فیزیکی و الکترونیکی"، "خرید خدمات مشاوره طراحی و پیاده سازی سامانه های پایش و غیره منتشر شد.


اگهی فراخوان در خصوص موضوعات مختلف از قبیل ، "اصلاح و توسعه زیرساخت های حفاظت فیزیکی و الکترونیکی"، "خرید خدمات مشاوره طراحی و پیاده سازی سامانه های پایش و غیره منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، این سازمان  اقدام به چاپ فراخوان مناقصات عمومی ارزیابی کیفی و ارزیابی در موضوعات مختلف نظیر دولت همراه ، سامانه های پایش ، خدمات مشاوره ، توسعه و تجهیز و غیره کرده است  .

 

علاقه مندان جهت شرکت در مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به این قسمت مراجعه نمایند .