مرکز ماهر منتشر کرد:

گزارش بررسی و تحلیل آسیب‌پذیری‌های سیستم عامل سرویس‌دهنده‌های مایکروسافت


در این گزارش تیم تحقیق به بررسی آسیب‌پذیری‌های ناشی از استفاده از ویندوز سرورها تحلیل کرده و لیستی از شدیدترین ضعف‌ها و آسیب‌پذیری‌های ویندوز سرور فراهم شده است.


دریافت فایل ضمیمه


گزارش بررسی و تحلیل آسیب‌پذیری‌های سیستم عامل سرویس‌دهنده‌های مایکروسافت