سازمان فناوری اطلاعات ایران

گفتگو با دکتر امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات - قسمت اول ( click.ir)