گفتگو با دکتر امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران - قسمت دوم ( click.ir)