سازمان فناوری اطلاعات ایران

جلسه هم اندیشی با استارتاپ های فعال صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان