سازمان فناوری اطلاعات ایران

نشست فاوای کلان شهرها در حاشیه سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند