مبادله تفاهم‌نامه همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران با شرکت پرداخت الکترونیک سداد