دوره آموزشی "تأمین مالی، مدلسازی مالی و ارزشگذاری استارتاپها و عقد قرارداد سهامداران" در اسفند ماه سال جاری در شهر یزد برگزار می شود.


در راستای اهداف کلان ملی، سازمان فناوری اطلاعات ایران، در محور توسعه و گسترش کسب و کار در زمینه فناوری اطلاعات، نشست تخصصی "معرفی کسب و کارهای موفق در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات" در اسفند ماه سال جاری در شهر یزد برگزار می شود.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران: در راستای اهداف کلان ملی، سازمان فناوری اطلاعات ایران، در محور توسعه و گسترش کسب و کار در زمینه IT، طرح مشارکت، مهارت فاوا، تشویق به رسمی سازی و مسئولیت اجتماعی» با هدف ایجاد اشتغال، اقدام به تأمین بستر و خدمات زیرساختی مناسب جهت رشد شرکتها و گروه های مدنظر نموده است. لذا بخشی از برنامه یکساله این سازمان برای توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا بر اساس سه دیدگاه 1- ظرفیت سازی، 2- آمایش و تمرکز زدایی و 3- فرصت شغلی، و با هدف گسترش توانمندیهای نوآفرینی و کارآفرینی نوپاها در کل کشور است.

به همین منظور جهت دستیابی به اهداف مذکور، تفاهم نامه ای با کارگزاران منطقه ای (در سطح 5 منطقه کشور) با عنوان "پروژه کارگزاری توانمندیهای نوآوری و کارآفرینی استانهای کشور" منعقد گردید. که با توجه به مفاد آن، کارگزاران محترم موظف به برگزاری رویدادها و دوره های آموزشی در سطح استانهای مناطق خود به منظور گسترش فعالیتهای IT و ICT گردیده اند.

در این راستا کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی منطقه 1 (پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی) با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد، پارک علم و فناوری استان یزد و جهاد دانشگاهی استان یزد دوره آموزشی "تأمین مالی، مدلسازی مالی و ارزشگذاری استارتاپها و عقد قرارداد سهامداران" را در اسفند ماه سال جاری در شهر یزد برگزار می نماید که سرفصل های دوره آموزشی مذکور به شرح زیر است :

- جذب سرمایه در استارتاپها

- اصول معرفی استارتاپ

- مراحل مذاکره با سرمایه گذار

- آشنایی با تفاهم نامه سرمایه گذاری