مبادله تفاهم نامه بین سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکت ملی پست