سازمان فناوری اطلاعات ایران

بازدید از مجموعه‌ی فرهنگی تاریخی سعدآباد-موزه‌ی هنرهای زیبا