سازمان فناوری اطلاعات ایران


فراخوان طراحی گواهی و لوگوی رتبه‌بندی مراکز داده


سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد طراحی گواهی و لوگوی مربوط به «رتبه‌بندی مراکز داده» را از طریق برگزاری مسابقه انجام دهد.


سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد طراحی گواهی و لوگوی مربوط به «رتبه‌بندی مراکز داده» را از طریق برگزاری مسابقه  انجام دهد. 
 متقاضیان می توانند از طریق آدرس https://b2n.ir/542732  در این رقابت شرکت نموده و طرح‌های خود را ارسال نمایند. اطلاعات بیشتر درخصوص رتبه‌بندی مراکز داده نیز در درگاه اینترنتی سازمان به ادرس https://b2n.ir/091380 در دسترس است.