آگهی فراخوان مزایده عمومی 98/10آگهی فراخوان مزایده عمومی 98/10

 انتخاب سرمایه‌گذار به منظور بهینه سازی، بهره‌برداری و انتقال مرکز داده استان مرکزی

 

سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد به منظور تمرکززدایی محتوا و خدمات از تهران و توزیع بار ترافیکی به منظور افزایش پایداری زیرساخت های مورد نیاز کسب و کارهای فضای مجازی در راستای اهداف شبکه ملی اطلاعات و توانمندسازی قابلیت های بومی و توسعه کسب و کارهای نوین براساس مدل (بهینه‌سازی ، بهره برداری و انتقال) مراکز داده توزیع شده خود را در 9 استان‌ کشور و بر اساس بند ج تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 در راستای اهداف شبکه‌ی ملی اطلاعات و توسعه‌ی خدمات الکترونیکی از طریق مشارکت بخش دولتی و خصوصی (PPP) به روش بهینه سازی، بهره‌برداری و انتقال (ROT) و از طریق فراخوان و رقابت عمومی و با رعایت قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به سرمایه‌گذار واجد شرایط واگذار نماید، بنابراین از کلیه‌ی اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت اجرای پروژه‌ی فوق دعوت به عمل می‌آورد.

 

1- محدوده‌ی طرح

 • این طرح در مرکز داده سازمان در استان مرکزی اجرا خواهد شد .

2- شرح کلی طرح

 • نام طرح: پروژه‌ی بهینه سازی، بهره‌برداری و انتقال مرکز داده استان مرکزی
 • سرمایه‌پذیر: سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان طرف اول موافقت­نامه که در انتهای دوره بهره‌برداری تجاری، موضوع فراخوان توسعه را از سرمایه‌گذار تحویل می‌گیرد.
 • سرمایه‌گذار: شرکت یا مشارکتی که جهت اجرای موضوع فراخوان به عنوان طرف دوم موافقت‌نامه از طریق فراخوان انتخاب می‌شود.
 • برآورد تقریبی سرمایه‌گذاری:          100  میلیارد ریال
 • دوره پیشبرد موافقت‌نامه:               دو (2) ماه
 • دوره احداث:                               دوازده ماه (12)
 • دوره بهره برداری تجاری:               هفت سال شمسی و قابل تمدید برای یک دوره هفت ساله دیگر با توافق طرفین
 • مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مزایده:        2/000/000/000 ریال

3- مشوق‌ها و مجوزها

 • ارایه تسهیلات تا سقف 100 میلیارد ریال متناسب به ظرفیت مرکز داده از سوی صندوق نوآفرین با رعایت آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صندوق به منظور بازسازی و بهینه سازی
 • خرید ماهانه 10 درصد از ظرفیت رک ها و منابع پردازشی و ذخیره سازی از محل تجهیزات موجود در مرکز داده توسط سرمایه پذیر تضمین می شود.
 • ارایه تخفیف تا 90 درصد در پهنای باند VPLS برای انتقال ترافیک از شرکت ارتباطات زیرساخت

4- زمان‌بندی

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سازمان فناوری اطلاعات ایران به نشانی زیر نسبت به دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند

 1. مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 99/2/22
 2. زمان تحویل پاکات ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 99/3/21
 3. زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی :  از ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 99/3/24
 4. زمان جلسه پرسش و پاسخ : ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/3/7
 5. بهای اسناد مزایده: مبلغ 5/000/000 ریال (معادل پانصد هزار تومان) قابل واریز به حساب به شماره 4001048204006597 و یا شماره شبای 450100004001048204006597 IR نزد بانک مرکزی به نام  سازمان فناوری اطلاعات ایران
 6. محل دریافت و تحویل اسناد مزایده: تهران خیابان شریعتی – نرسیده به پل سیدخندان- ورودی شماره 22 – ساختمان مرکزی سازمان فناوری اطلاعات ایران –  طبقه دوم – اتاق 211 – اداره قراردادها - (آقای مسروری)
 7.  به منظور دریافت اسناد مزایده تسلیم معرفی نامه کتبی و اصل فیش واریزی بابت بهای اسناد مذکور الزامی می باشد.

5- توضیحات ضروری

 • فراخوان مزایده انتخاب سرمایه‌گذار به منظور بهینه سازی، بهره‌برداری و انتقال مرکز داده در 9 استان و به صورت مجزا برگزار می گردد و سرمایه گذاران جهت شرکت در هر مزایده  می بایست  اسناد مربوطه را به صورت جداگانه خریداری و در مزایده شرکت نمایند
 • سایر مستندات و ارزیابی فنی و مالی پروژه ، پس از پایان مرحله ارزیابی کیفی به شرکت های حائز شرایط تحویل می گردد.
 • ارایه مستندات هیچ حقی را برای ارایه‌دهنده ایجاد نخواهد کرد و سرمایه‌پذیر پس از بررسی مستندات و ارزیابی فنی و مالی متقاضیان، طرح فنی ارایه شده، و ارزیابی پیشنهادهای مالی ، نسبت به انتخاب سرمایه‌گذار واجد صلاحیت و مناسب برای سرمایه‌گذاری در طرح فوق اقدام خواهد کرد.
 • کلیه شرکت کنندگان می توانند بمنظور رفع ابهامات خود با همراه داشتن معرفینامه کتبی در جلسه پرسش و پاسخ  مندرج در بند 4-4 که در محل آدرس: خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان، ورودی 22، ساختمان مرکزی سازمان فناوری اطلاعات ایران – طبقه ششم – سالن جلسات تشکیل میشود شرکت نمایند.
 •     متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاع به سایت اینترنتی زیرمراجعه و یا هرگونه سؤال و نظر خود را درباره اسناد مزبور به آدرس فوق ارسال و یا با شماره تلفن 88112499 (آقای مسروری) تماس حاصل نمایند.
 • نشانی سایت اینترنتی : www.ito.gov.ir

 

                                                                                                        سازمان فناوری اطلاعات ایران

                                                                                                  معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی