امضای تفاهم نامه سه جانبه سازمان فناوری اطلاعات ایران، شرکت پست و کمیته ملی موزه های ایران