افتتاح بزرگترین مرکز داده غرب و شمال غرب کشور توسط شرکت ارتباطات سیار