چهارمین وبینار تجربه حکمرانی «ریشه‌های اداری و اجتماعی مقابله با شفافیت: تجربه سازمان فناوری اطلاعات ایران»


چهارمین وبینار تجربه حکمرانی «ریشه‌های اداری و اجتماعی مقابله با شفافیت: تجربه سازمان فناوری اطلاعات ایران» در تاریخ 13 مرداد 1399 برگزار شد.

در این وبینار، دکتر ناظمی، معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران به موضوع تجربه همکاری بخش دولتی و سمن‌ها‌(سازمان مردم نهاد) برای تحقق شفافیت و تبیین اهداف درگاه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران پرداخت و ضمن اشاره به چگونگی ایجاد کمیته شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران و راهبردهای آن به این سوال که شفافیت در سازمان فناوری اطلاعات ایران به کجا خواهد رسید، پاسخ داد.


دریافت فایل ضمیمه


چهارمین وبینار تجربه حکمرانی «ریشه‌های اداری و اجتماعی مقابله با شفافیت: تجربه سازمان فناوری اطلاعات ایران»