مراسم تبادل تفاهم‌نامه در دومین روز رویداد معرفی دستاوردهای بومی‌سازی تجهیزات پیشرفته شبکه ملی اطلاعات