در حاشیه افتتاح فاز نخست شبکه هوشمند مدارس کشور(دانا)